Contactar
Suorahaku

Suorahaku

5 000,00 €

Tarvekartoitus ja strateginen suunnittelu asiakkaan kanssa: Analysoimme yrityksesi tarpeita ja tavoitteita, jonka jälkeen laadimme yksilöllisen suunnitelman oikeanlaisen talentin löytämiseksi.

Kohdennetun hakuprofiilin kehittäminen: Luomme yksityiskohtaisen profiilin etsittävälle henkilölle, ottaen huomioon yrityksesi kulttuurin, arvot ja toimialan erityispiirteet.

Ehdokkaiden haku ja seulonta, hyödyntäen laajaa verkostoamme: Käytämme laajaa globaalia verkostoamme ja tehokkaita hakukanavia löytääksemme ja seulomaan potentiaalisimmat ehdokkaat.

Haastattelut ja arvioinnit, sisältäen Competence & Capability Matrix -analyysin: Haastattelujen ja ammattitaitoisten arviointien avulla analysoimme ehdokkaiden osaamista ja sopivuutta tehtävään käyttäen hyväksi Competence & Capability Matrix -menetelmää.

360 Reference Check -taustatarkistukset ehdokkaiden kokonaisvaltaisen arvioinnin tueksi: Suoritamme perusteelliset taustatarkistukset, jotka tarjoavat syvällisen ymmärryksen ehdokkaan ammatillisesta menneisyydestä ja maineesta.

Add To Cart Buy Now
Add To Cart Buy Now